Portrait of a naked woman with Breitner in the mirror, ca. 1890

 1.000,00

Out of stock

 • Description

  Artist: George Breitner (1857-1923)

  Silver gelatin print, size 28×40,5cm, on paper size 38x50cm, edition 58/115, printed by Harm Botman, 1988, from a new negative produced by a retouched print from the original.

  In 1961 ontving het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) een grote schenking van materiaal uit de nalatenschap van een kunsthandelaar. Waaronder een omvangrijke collectie negatieven van foto’s van G.H.Breitner. De negatieven uit de periode na 1890 gaan echter langzaam achteruit, en zullen uiteindelijk vergaan. In samenwerking met het Prentenkabinet Leiden werd een oplossing bedacht. Harm Botman kreeg in 1988 de opdracht om van alle negatieven (ca. 2.000 stuks) hoogwaardige bariet afdrukken te maken, die dan als ‘moederfoto’s’ kunnen worden bewaard. Alle foto’s zijn tweemaal geprint. De ene collectie wordt bewaard bij  het RKD, en de andere in het Prentenkabinet Leiden.

  Een paar foto’s werden door Harm Botman in een grotere oplage gedrukt, bestemd voor de verkoop. De print die wij hier aanbieden stamt uit die gelimiteerd editie.

   

  George Breitner (1857 Rotterdam -1923 Amsterdam) was een impressionistische schilder, die een fors fotografisch oeuvre naliet. Hij genoot zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en de Technische Hogeschool in Delft.

  Van 1880 werkt hij in het atelier van Willem Maris en is lid van de schildersvereniging Pulchri Studio. In 1886 vertrekt hij naar Amsterdam, waar hij tot aan zijn dood woont en werkt.

  Uit een brief uit 1883 aan een vriend, waarin hij uitleg vraagt over het bouwen van een camera, blijkt dat hij bezig is met fotografie. De oudst bewaarde foto’s van Breitner dateren vanaf 1886. Stadsgezichten zijn z’n hoofdthema, zowel in zijn schilderijen als in zijn fotografie. Maar ook talloze andere thema’s als portretten (van familieleden, vrienden en collega’s), spelende kinderen, bouwputten, de haven en schepen, paarden en koetsjes, en modellen en naakten. Sommige foto’s dienen aanwijsbaar als schetsen voor zijn schilderijen.

  Zijn intrigerende naaktfoto’s maakt hij in zijn atelier op het Prinseneiland. Onder andere het dubbelportret via een spiegel. Een van zijn modellen is Mina Otten, de vriendin van de schrijver en criticus Arnold Isings. Veel modellen die hij portretteert spreekt hij aan op straat. Tot zijn eigen verbazing willen veel vrouwen meewerken.

  Literatuur: Paul Hefting, De foto’s van Breitner, SDU Uitgeverij, Den Haag, 1989; G.H.Breitner, Fotograaf en Schilder van het Amsterdamse Stadsgezicht, Uitgeverij Toth, Bussum | Gemeentearchief Amsterdam, 1997.

   

   

  In 1961 the RKD (National Office for Art Historical Documentation) received a large donation of material from the estate of an art dealer. Including an extensive collection of negatives of photos by G.H. Breitner. The negatives from the period after 1890, however, are slowly deteriorating, and will eventually perish. A solution was devised in collaboration with the Print Room in Leiden. Harm Botman was commissioned to make high-quality barite prints from all negatives (approx. 2,000 pieces), which can then be stored as ‘mother photos’. All photos have been printed twice. One collection is kept at the RKD, and the other in the Print Room in Leiden.

  A few photos were printed by Harm Botman in a larger edition, intended for sale. The print we offer originated from this limited edition.

   

  George H. Breitner (1857 Rotterdam-1923 Amsterdam) was an impressionist painter who left behind a substantial photographic oeuvre. He was educated at the Academy of Visual Arts in The Hague and the Technical University in Delft.

  From 1880 he works in the studio of Willem Maris and is a member of the painters’ association Pulchri Studio. In 1886 he left for Amsterdam, where he lived and worked until his death.

  From a letter from 1883 to a friend, in which he asks for an explanation about building a camera, it appears that he is engaged in photography. The oldest surviving photographs by Breitner date from 1886. Cityscapes are his main theme, both in his paintings and in his photography. But also countless other themes such as portraits (of relatives, friends and colleagues), children playing, construction sites, the harbor and ships, horses and carriages, and models and nudes. Many photos serve as sketches for his paintings.

   

  He takes his intriguing nude photos in his studio on Prinseneiland. Including the double portrait through a mirror. One of his models is Mina Otten, the girlfriend of Arnold Isings a writer and critic. But in general he addresses many of the models on the street. To his own surprise, many women want to cooperate.

  Literature: Paul Hefting, De foto’s van Breitner, SDU Publishers, The Hague, 1989.

  G.H.Breitner, Fotograaf en Schilder van het Amsterdamse Stadsgezicht, Toth Publishers, Bussum | Amsterdam Gemeentearchief, 1997.

   

   

   

 • Reviews (0)

  There are no reviews yet.

  close

  Leave a Reply

  Add a Review