Fantasy World #3, 2021 incl. wooden maple frame

 1.280,00

9 in stock

 • Description

  Artist: Rianne Noordegraaf

  Canson Edition Etching Rag print, size 41x33cm, incl. gray-green wooden maple frame, size 48x33cm, edition of 9 (+ 1 A.P.).

   

  Rianne Noordegraaf (1973, Hoorn) Brightness and darkness balance each other out. The images seem to capture primordial impressions about nature, that feel both real and subjective. Every object seems to come to life. Rianne does not capture the appearance, but the essence or the spirit of the subject, not the reality, but the atmosphere and the beauty. Her work is emotional, sensual, expressive and highly intuitive, people tend to feel her work, they want to touch it. Everything has to be right, down to the last detail. This is Rianne Noordegraaf’s perfectionism, which can sometimes get in her way, but in the end it brought her a lot. It is not just about the art work she makes, but also about the people she works with. For example, the frame maker, his handiwork results in unique frames. With a black and white print, he is looking for a slightly browner color tone, so that the print has a warmer appearance in the frame. Or the man who prints, he finds the most suitable fine art paper on which the image shows best. They are all professional craftsmen, that’s what makes Rianne’s heart beat faster, that gives her energy. Her work consists of unexpectedly beautiful moments that she encounters, homemade fantasy worlds and meaningful portraits in which she captures the true personalities. She prefers to use used objects, waste and objects from nature. After taking the photo, the ‘painting’ work begins, that’s how she experiences it. Rianne edits the photos in detail, then occasionally takes a step back and continues. Until she gets the warm feeling and a big smile on her face and knows that it’s okay to stop. Because in the end it is never finished.

   

  I am a passionate woman who, after many wanderings, feels like one of the chosen ones who has found what she is good at, what makes her happy and what she is willing to give everything for. I prefer to lock myself in with the gems that I have found along the way, that have caught my attention and study them in detail to be able to capture them at their most powerful. The way of shooting, so close, so intimate, sometimes fools your mind. That’s what I like so much, when you look at the final work you don’t immediately see what it is and can use your own imagination.” (Rianne)

   

   

   

   

  Rianne Noordegraaf (1973, Hoorn). Helderheid en duisternis houden elkaar in evenwicht. De beelden lijken oer indrukken over de natuur vast te leggen, die zowel echt als subjectief aanvoelen. Elk object lijkt tot leven te komen. Rianne legt niet het uiterlijk, maar de essentie of de geest van het onderwerp vast, niet de realiteit, maar de sfeer en de schoonheid. Haar werk is emotioneel, sensueel, expressief en sterk intuïtief, mensen hebben de neiging haar werk te voelen, ze willen het aanraken. Alles moet kloppen, tot in detail. Dit is het perfectionisme van Rianne Noordegraaf, wat haar soms in de weg kan zitten, maar uiteindelijk heeft het haar veel moois gebracht. Dan gaat het niet alleen om de werken die ze maakt, maar ook om de mensen waar ze mee werkt. Kijk bijvoorbeeld naar de lijstenmaker, het handwerk resulteert in unieke lijsten. Bij een zwart-wit afdruk is hij op zoek naar een net iets bruinere tint beits, zodat de afdruk een warmere uitstraling krijgt. Of de drukker, die het best passende fine art papier vindt waarop de afbeelding het meest tot zijn recht komt. Het zijn allemaal vakidioten, daar gaat Rianne haar hart sneller van kloppen, daar krijgt ze energie van. Haar werk bestaat uit onverwacht mooie momenten die ze tegenkomt, eigengemaakte fantasie werelden en veelzeggende portretten. Ze gebruikt het liefst gebruikte voorwerpen, afval en objecten uit de natuur. Na het maken van de foto begint het ‘schilder’ werk, zo voelt ze het. Tot in detail bewerkt ze de foto’s, doet dan af en toe een stap achteruit en gaat weer verder. Tot ze het warme gevoel krijgt en een brede glimlach op haar gezicht en weet dat het goed is, dat ze ermee kan stoppen. Want af is het uiteindelijk nooit.

   

   

  “Ik ben een gepassioneerde vrouw die zich na vele omzwervingen als een van de uitverkorene voelt die gevonden heeft waar ze goed in is, waar ze blij van wordt en waar ze alles voor wil geven. Het liefst sluit ik mijzelf op met de juweeltjes die ik onderweg gevonden heb, die mijn aandacht hebben getrokken en ga ze tot in de puntjes bestuderen om ze dan op z’n krachtigst vast te kunnen leggen. Door de manier van fotograferen, zo dichtbij, zo intiem, wordt je geest soms voor de gek gehouden. Dat vind ik zo mooi, dat je ook bij het kijken naar het uiteindelijke werk, je niet meteen ziet wat het is en je eigen fantasie erop los kan laten.” (Rianne)

   

  Rianne Noordegraaf, selfportrait
 • Reviews (0)

  There are no reviews yet.

  close

  Leave a Reply

  Add a Review